Hoạt động sáng tạo về hội họa sẽ giúp trẻ phát triển thị giác. Sáng tạo với màu nước trẻ sẽ phát triển được kỹ năng sử dụng đôi bàn tay, phát triển trí tưởng tượng. Ngoài ra trẻ còn phát triển tư duy trừu tượng và kỹ năng giao tiếp tốt.