‘‘Không có niềm vui, hạnh phúc nào bằng hạnh phúc được làm Mẹ và không có sự hi sinh vất vả nào bằng người Mẹ đã hi sinh vì đàn con thân yêu”. Và người hi sinh thầm lặng đó chính là cô giáo mầm non - người mẹ thứ hai của đàn con thơ.